Notícies recents

Los expertos en fiscalidad piden facilidades con el fin de evitar las renuncias cuyas estadísticas cada vez crecen más. Explican que el problema afecta sobre todo a las herencias con inmuebles, donde además "hay unas valoraciones tributarias elevadas y en muchas ocasiones éstos se venden muy por debajo". Consideran que cuando no se trata de herencias líquidas, deberían tener unos plazos más amplios y, además, no deberían exigirse los avales bancarios y los intereses de demora que se aplican, porque encarecen los procedimientos y son la causa de muchas de las renuncias, ya que es necesario poner dinero por adelantado y, en muchas ocasiones pedir créditos bancarios.

Data publicació: 11/24/2022

Està estudiant la viabilitat jurídica i tècnica perquè s'ampliïn els avisos que emet l'Agència Tributària en el moment de presentar la declaració i permetre als contribuents que siguin ells mateixos els qui, de manera "fàcil i ràpida", corregeixin aquest "petit error" . L'objectiu és agilitzar aquesta correcció d'errors per als casos en què la declaració surti a tornar, però en una quantitat inferior a la reflectida inicialment en presentar-la. D'altra banda, també s'està reflexionant sobre la possibilitat d'avançar en la valoració de la conducta del contribuent quan incorre en errors petits o en petits incompliments involuntaris. També milloraran l'atenció a la gent gran, redactant un protocol juntament amb la Plataforma de Majors i Pensionistes en relació amb l'atenció presencial.

Data publicació: 11/22/2022

És nul l'acomiadament d'un treballador amb un contracte de durada determinada que va ser acomiadat l'endemà que manifestés la disconformitat amb la falta de pagament de l'excés de jornada al·legant un acomiadament disciplinari. Els magistrats consideren que aquest acomiadament, immediatament després de la reclamació, va impossibilitar que l'actor efectués cap reclamació judicial. La novetat d'aquesta sentència està en el gir donat per la Sala Social en aquesta ocasió, en admetre com a prova la proximitat temporal entre la queixa interna del treballador i el seu acomiadament.

Data publicació: 11/17/2022

L'AEAT sovint aplica comprovacions de valor amb un resultat superior al declarat que porten a incrementar la factura fiscal aplicada al contribuent sense que aquest pugui aportar una taxació alternativa. Davant la controvèrsia suscitada per aquestes pràctiques, el Suprem ha decidit que té interès casacional revisar la naturalesa d'aquestes comprovacions de valor i, si és possible, "oferir la possibilitat de sol·licitar taxació pericial contradictòria" per part del contribuent. En espera que els magistrats vagin fixant criteri, els experts recomanen recórrer totes les liquidacions que es notifiquin.

Data publicació: 11/15/2022
Tens dubtes?Posa't en contacte amb nosaltres!