Notícies recents

Un dels temes centrals en aquest procés de transformació del model laboral és el relatiu a l’ordenació de la subcontractació. Tot i que no s’ha avançat molt en aquesta matèria, hi ha sobre la taula propostes pel canvi que poden tenir un gran impacte.
S’ha aprovat en la Comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Congrés dels Diputats una Proposició relativa a igualar les condicions salarials dels treballadors subcontractats. A la proposició s’hi van presentar tres esmenes. 
Els canvis proposats són igualment transcendents i ens indiquen per on poden anar les reformes en aquest camp: per un costat, es vol imposar que la subcontractació i els canvis de contractista no puguin extingir els contractes de treballs, imposant per mandat legal la subrogació que avui ja preveuen alguns convenis col·lectius i exigeixen molts concursos públics.
També preveu, tot i que sembla que pugui haver error en la redacció, que la subcontractació no pugui justificar la contractació temporal dels treballadors.

Data publicació: 4/22/2021

El Col·legi de Registradors va presentar aquest dilluns la seva Estadística Mercantil corresponent al primer trimestre. Destaquen importants pujades, properes al 20%, de les noves empreses dedicades a l’Agricultura, ramaderia i pesca (branca A de la CNAE), seguides de Informació i Comunicacions (branca J), Comerç (G) i Transport (H), amb augments tots ells entre el 12% i el 14% front al trimestre anterior de la pandèmia. Si ho comparem respecte al mateix mes del 2019, els concursos de creditors mostren un increment del 38,7%.

Data publicació: 4/20/2021

La nova Llei d’habitatge fixarà el recàrrec de l’IBI com la fórmula que gravi els pisos buits, tot i que encara no s’ha pactat l’import que podrà tenir la modulació d’aquest recàrrec. La nova llei inclourà un recàrrec en l’IBI a partir del quart habitatge buit. El Ministeri de Transports va plantejar en el seu esborrany que el recàrrec podria assolir el 50%. Però el PSOE s’ha apropat als seus socis de Govern pujant-lo al 75%.

Per la seva banda, la formació morada defensa un gravamen segons el número d’habitatges fins a arribar al 200%. 
On hi ha hagut acord és en augmentar la taxa a partir de quatre immobles sense ocupar per propietari. 

Data publicació: 4/15/2021

Hisenda planeja fixar un tipus mínim de Societats a Espanya sense esperar a un acord internacional en la matèria. L’objectiu a llarg termini de la reforma tributària, segons la Ministra d’Hisenda, és “que al llarg de la legislatura s’aconsegueixi reduir el diferencial de recaptació que existeix entre Espanya i la mitja de la UE, d’entre set i vuit punts” de PIB, uns 80.000 milions d’euros, “imprescindibles, com la pandèmia ha posat de manifest, per a sostenir l’Estat de benestar”. La seva implantació, en tot cas, serà progressiva, a fi d’apropar-la  al moment que estem vivint”, prioritzant la recuperació econòmica a la consolidació fiscal”. 

Data publicació: 4/13/2021
Tens dubtes?Posa't en contacte amb nosaltres!