Notícies recents

Una persona que fallece en accidente de tráfico unos días después de haber causado baja como demandante de empleo por falta de renovación, impide considerar estuviera en situación asimilada al alta, por lo que su cónyuge no tiene derecho a cobrar la pensión de viudedad. Así, lo determina en Tribunal Supremo, en una sentencia 25 de septiembre de 2018, en la que rechaza que pueda asimilarse al alta, "ya que no puede aplicarse la doctrina flexibilizadora de la exigencia de alta cuando no se ofrece ningún dato objetivo que permita aplicarla, como podría ser su precario estado de salud o algún motivo semejante, aconteciendo el óbito no por enfermedad, sino por accidente".

Data publicació: 11/12/2018

El Govern modificarà els procediments de desnonament per articular un "procés especial" per a les persones que es troben en una "situació vulnerable" amb la finalitat d'evitar que tornin a registrar-se "situacions tràgiques". L'Executiu modificarà la llei d'Enjudiciament Civil i fomentarà una major coordinació amb els serveis socials en casos de desnonament, de manera que els processos d'aixecament davant d'impagaments es paralitzin fins que intervinguin els serveis socials, segons va avançar el ministre de Foment. El canvi en els processos de desnonament formarà part del paquet de mesures urgents en matèria d'habitatge que Foment ultima aprovar pròximament per el Reial Decret Llei en Consell de Ministres, i que està enfocat principalment al lloguer.

Data publicació: 04/12/2018

El text proposat per l'Executiu reforma quatre articles de l'Estatut dels Treballadors (4, 12, 34 i 35) i un altre article més de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social. "Serà d'obligació de l'empresa registrar la jornada de cada treballador. Aquest registre de jornada ha de ser diari i haurà d'incloure l'horari concret d'entrada i sortida", indica l'esborrany legal de l'Executiu. La proposta del Govern, que necessitarà el recolzament parlamentari per tirar endavant, recull també que "els convenis col·lectius poden establir la forma d'organització del registre de jornada i d'accés al mateix de la persona treballadora". El Govern i els agents socials poden acordar excepcions.

Data publicació: 29/11/2018

Espanya revisarà les edats mínimes exigides per a la conducció de camions i autobusos a les establertes des de fa molts anys en la pràctica totalitat dels països de la Unió Europea. La Directiva europea 2018/645, que modificava les diferents qüestions relatives a la formació obligatòria dels conductors professionals (el que es denomina col·loquialment CAP) i clarificava les edats mínimes per a la obtenció dels permisos de conduir per a camions i autobusos, davant la discordança existent entre els diferents països. Això obliga a modificar el vigent Reglament General de Conductors per a adequar-lo a la nova regulació europea, i tot i que la Directiva establia un termini màxim d'adaptació de fins a dos anys, la Direcció General de Tràfic ja ha iniciat la tramitació del projecte normatiu per a la seva pròxima aprovació.

Data publicació: 27/11/2018
Tens dubtes?Posa't en contacte amb nosaltres!

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.