Notícies recents

Alava aclareix que l'exempció en l'IRPF de les prestacions per maternitat també és aplicable a actes en via administrativa. Mitjançant la Norma Foral 10/2019, de 27 de març, de modificació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'incorporava a l'ordenament tributari alaves a la doctrina legal de STS, de 3 d'octubre de 2018, recurs nª 4483/2017, amb efectes retroactius respecte als exercicis anteriors a l'iniciat l'1 de Gener de 2019 que no estaven prescrits, per l'especial transcendència que mereix la maternitat, ampliar l'exempció de les prestacions de maternitat i paternitat regulades en la legislació general de la Seguretat Social.

Data publicació: 12/5/2019

La sentència de la Audiència Provincial de Barcelona on es va dir que el missatge de WhatsApp no acredita l'existència del lloguer, ja que es va enviar des d'un numero de telèfon del que no es pot acreditar la titularitat. Però s'han donat resolucions en sentit contrari, com la d'un Jutjat de primera instància de Vigo que sí va considerar acreditada l'existència d'un contracte de lloguer verbal, donat el contingut dels missatges intercanviats, a més d'enviar-se també pel mateix medi el DNI i el numero de compte per als rebuts.

Data publicació: 12/3/2019

El titular d'un habitatge lloga la seu habitatge a una empresa, i per tant aquesta paga la renta, però el destina  a habitatge habitual d'un dels seus treballadors podent  aplicar-se en l'IRPF la reducció del 60% en els rendiments nets. Queda clar que l'únic requisit exigit és que l'habitatge s'utilitzi com a habitatge i aquesta exigència pot quedar perfectament acreditada per els fets i el contracte de lloguer. En aquest cas, queda comprovat segons Tributs que "no ens trobem davant d'un lloguer a una societat per a utilitzar-la genèricament pels empleats", sinó  que ha quedat perfectament identificada la finalitat del lloguer: es destinarà a l'habitatge habitual del director general de l'empresa i la seva família. El canvi d'ús sense prèvia autorització per escrit del llogater serà causa de la resolució del contracte, quedant prohibit l'ús comercial, la cessió i el lloguer.

Data publicació: 11/27/2019

Els socis d'una cooperativa, afectats per ERE, per extinció de la cooperativa, a través d'un procés concursal. tenen dret a  acollir-se a la jubilació anticipada basada en l'acomiadament per causes econòmiques, segons estableix el Tribunal Suprem, en sentència de  17 de setembre de 2019. La ponent, la magistrada Ureste García, considera que els socis treballadors de cooperatives no estan exclosos de l'accés a la jubilació anticipada, encara que sigui més important la relació societària i en la que l'extinció de la relació es porta a terme per pròpia voluntat.

Data publicació: 11/21/2019
Tens dubtes?Posa't en contacte amb nosaltres!

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.