Constitució de societats i empreses

Existeixen diferents formes jurídiques a l’hora de crear una empresa i és important un bon assessorament per escollir quina és la opció mes beneficiosa pel vostre negoci.

Des del nostre despatx us assessorem i realitzem tots els tràmits necessaris per la constitució de societats i empreses.

Com a exemple us detallem alguns dels passos que cal seguir per constituir una societat:

 • Sol•licitud del nom al Registre Mercantil.
 • Sol•licitud del CIF a l’Agència Tributària.
 • Signar davant notari les escriptures de constitució.
 • Inscripció al Registre Mercantil.
 • Declaració d’inici d’activitat.
 • Inscripció a la Seguretat Social.
 • Alta dels treballadors i/o autònoms.
 • Legalització dels llibres de matrícula i dels llibres exigits per la normativa vigent.
 • Alta a l’Impost d’Activitat Econòmiques.
 • Comunicació d’obertura del negoci.
 • Permisos d’obertura.

 

 Vull més informació