Prevenció de riscos laborals

La prevenció de riscos laborals és necessària i obligatòria per a qualsevol activitat laboral, ja que existeix una exposició a perills potencials que poden afectar a la salut o integritat física dels treballadors.

Evidentment els riscos son diferents segons el tipus de feina que es realitza, per això des del nostre despatx us assessorem de forma personalitzada tenint en compte tots els factors que afecten a les persones que treballen a la vostra empresa.

El procediment per identificar els riscos laborals s’anomena avaluació de riscos.

L’empresa té l’obligació d’avaluar els riscos derivats del treball i d’adoptar les mesures necessàries per reduir-los i controlar-los.

Si es fa correctament la prevenció de riscos laborals no és una despesa innecessària, sinó que és una inversió que ha d’ajudar a millorar la qualitat del lloc de treball i conseqüentment millorar la qualitat de la feina realitzada pels treballadors de l’empresa.

 

 Vull més informació