Assessorament legal

Assessorament legal

Assessorament relacionat amb aspectes legals (mercantil, civil, administratiu, tributari, laboral): Constitució de societats. operacions entre societats, dret concursal, contractes de lloguer, reclamació de morosos, negociacions extrajudicials...

mes info